فروردين 04, 1401

اصول روابط زناشویی برای زنان و مردان

توسط رحیم پور

روابط زناشویی باعث میشود تا صمیمیت بین زوجین بیشتر شود. گاه پیش می آید که زوجین در روابط خود با شریک زندگیشان ، رفتارهای اشتباهی داشته باشند که این موضوع…
آبان 17, 1400

آیا احترام گذاشتن در روابط زناشویی ضرورت دارد؟

توسط رحیم پور

      احترام به همسر یک اصل مشترک در تمامی روابط موفق، پایدار و سرشار از عشق است. رابطه‌ای که از این اصل حیاتی محروم باشد، دیر یا زود…
مهر 20, 1400

آیا در رابطه با فاجعه ای به نام ازدواج ساندویچی چیزی می دانید؟

توسط رحیم پور

  داشتن رابطه جنسی با افراد متعدد و بدون تعهد ، رابطه های یک روزه ، یک ساعته یا چند دقیقه ای که صرفا برای ارضای نیاز جنسی فرد است…
Ad Sidebar